Taula amb retribucions

Taula amb retribucions

Retribucions actuals dels membres de la corporació

Josep Puig i Belman – 43.710,00 euros, que es perceben en 12 pagues. Desenvolupa les seves funcions de President de l’EMD de Valldoreix, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació de 37’5 hores setmanals, que representa la totalitat de la jornada de referència.

Susana Herrada Cortés – 26.100,00 euros, que es perceben en 12 pagues.  Amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa un 75 per cent de la jornada.

Joaquim Castelló López – 26.100,00 euros, que es perceben en 12 pagues.  Amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa un 75 per cent de la jornada.

Bernat Gisbert Riba – 15.500,00 euros, que es perceben en 12 pagues.  Amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 18,75 hores setmanals, que representa un 50 per cent de la jornada.

Elena Degollada Bastos – 26.100,00 euros, que es perceben en 12 pagues.  Amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa un 75 per cent de la jornada.

Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos, Ferran Margineda Agustin, Nöel Climent Jurado i Susana Casta Balcells perceben la retribució per assistència efectiva als Plens, Juntes de Portaveus i altres reunions col·legiades al President:

– 240 euros per assistència efectiva als Plens ordinaris i extraordinaris.

– 200 euros per assistència efectiva a les Juntes de Portaveus o a la Comissió Especial de Comptes.

 Aquestes quantitats es cobraran amb un màxim de 5.200 euros anuals.

 Les assistències als Plens seran justificades per l’acte oficial; les assistències a les Juntes de Portaveus i a la Comissió especial de Comptes seran justificades per l’Acta que aixecarà la Secretària de la Corporació.

La dotació econòmica als Grups Municipals serà anual per als grups municipals i serà de 700 euros anuals, més 300 euros anuals per cada vocal que composi el grup, que serà lliurada al portaveu del grup.

ARTICLES SIMILARS

0 1354

0 905

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta