diumenge, gener 17, 2021
Empreses concessionàries

0 1025

Sorea

És una empresa del sector del medi ambient que gestiona tots els processos relacionats amb el cicle integral de l’aigua: la captació, la potabilització, el transport i la distribució per al consum ciutadà amb absolutes garanties sanitàries. A l’EMD de Valldoreix Sorea presta el servei relacionat amb l’aigua i el clavegueram.

Per a qualsevol incidència relacinat amb l’aigua i el clavegueram hi ha un telèfon d’Atenció telefònica de 24 hores: 900 304 070.

També podeu consultar la web de Sorea.

0 641

Citelum

Citelum ibérica és una filial espanyola del grup francès Citélum, líder mundial en el manteniment de l’enllumenat exterior. A l’EMD de Valldoreix presta el servei d’enllumenat públic.

Per a qualsevol incidència en relació al Servei d’enllumenat podeu trucar al telèfon d’Atenció telefònica de 24 hores: 900 724 365.

També podeu consultar el web de l’empresa.

0 824

Complex Esportiu EMD Valldoreix

El complex esportiu EMD Valldoreix compta amb unes excel·lents instal·lacions, amb piscines, sales polivalents, sales de fitness i pistes de pàdel. Disposa d’un programa d’activitats dirigides i a més organitza diverses activitats amb l’objectiu de promocionar i augmentar la socialització dels usuaris mitjançant la pràctica esportiva i la convivència dins d’aquest àmbit.

Podeu trobar més informació al seu web

Es pot consultar les bases i la contractació de la concessió als següents enllaços:

0 624

Escola de Música de Valldoreix

Escola de Música de Valldoreix

L’Escola de Música de Valldoreix és un referent en l’educació musical del municipi. La docència dels instruments clàssics i la potenciació definitiva dels conjunts instrumentals com a part indispensable de la formació musical dels alumnes és un dels seus eixos. La incorporació de noves disciplines i l’ús de nous mitjans tecnològics ha permès a l’Escola oferir la musicoteràpia, disciplina enfocada a persones amb necessitats educatives especials i com a teràpia paliativa del dolor, així com la Formació Corporal en Tècnica Alexander.

Per a més informació podeu consultar la seva web

Es pot consultar les bases i la contractació de la concessió als següents enllaços: