Licitacions

Licitacions

0 1620

Perfil del Contractant de l'EMD de Valldoreix

Al perfil del contractant trobareu informació relativa a l’activitat contractual de l’EMD de Valldoreix, tals com licitacions obertes o en curs, documentació relativa a les mateixes, contractacions programades, contractes adjudicats i qualsevol altre informació útil de tipus general, com a punts de contacte i medis de comunicació que puguin utilitzar-se per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.

A partir del mes de novembre del 2016  trobareu tota la informació cotractual al següent enllaç:

Perfil del contractant de l’EMD de Valldoreix

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta