Projectes d’Obres

Projectes d’Obres

ADEQUACIÓ DE LA NAU DE LA MASIA DE CAN MONMANY

Projecte

Aprovació inicial

REHABILITACIÓ PUNTUAL COBERTES DE LA MASIA DE CAN MONMANY 2ª FASE

Projecte

Aprovació inicial

ADEQUACIÓ I MILLORA DEL COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS D’UN TRAM DEL TORRENT DEL NOVELL

Projecte

Aprovació inicial

ADEQUACIÓ I MILLORA DEL COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS D’UN TRAM DEL TORRENT DE CAN BADAL

Projecte

Aprovació inicial

REORDENACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL TERRENY DE CAN CADENA

Projecte

Aprovació inicial

Aprovació definitiva: 

MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE L’AV. MAS FUSTER, ENTRE LA CTRA. DE LA FLORESTA I EL C. DE LA PAU

Projecte

Aprovació inicial

Aprovació definitiva

REURBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ ENTRE ELS CARRERS ANTONI CABALLÉ I BARCELONETA

Projecte

Aprovació inicial

allargament termini exposició pública

Aprovació definitiva

AMPLIACIÓ DEL PASSEIG DEL NARD ENTRE AV BAIXADOR I RAMON ESCAYOLA

Projecte

Aprovació inicial

Aprovació definitiva

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA SALUT

Projecte 

Aprovació inicial

Aprovació definitiva

MODIFICACIÓ PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL TERRENY DE L’EMD A LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ

Projecte:

Aprovació inicial

ARRANJAMENT DEL TERRENY DE L’EMD A LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ

Projecte: Memòria

Projecte: Plànols

Aprovació inicial

Aprovació definitiva

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL PASSEIG DE RUBÍ

Projecte

Anunci aprovació inicial 

Anunci aprovació definitiva