Reglament de participació ciutadana

Reglament de participació ciutadana

0 1412

Reglament de participació ciutadana

El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals.

En acompliment del dret bàsic constitucional i estatuari dels ciutadans de participació en l’Administració Pública, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix es dota d’un sistema de participació ciutadana que inclou un òrgan reglat principal, el Consell de la Vila, pel tractament de temes estratègics d’interès general, i d’altres Consells sectorials pel tractament de temes relacionats amb la seva pròpia especificitat. Aquests òrgans estaran formats per ciutadans que manifestin el seu especial interès o que estiguin promoguts per grups de veïns que mantinguin activitats ciutadanes d’interès comú. També promou la participació oberta a través d’audiències públiques, de tecnologies de la informació.

L’EMD es proveu d’aquest sistema reglamentat de participació que ofereix les màximes garanties de prudència, equitat, i rigor per fer efectiu l’esmentat dret fonamental de els persones, més enllà de l’exercici periòdic del vot. L’Entitat es proposa avançar en el sistema de participació a mesura que l’experiència del seu funcionament mostri els avantatges i les necessitats de correccions i millores.

L’objecte d’aquest Reglament és la regulació normativa d’allò que té relació amb les formes, els mitjans i els procediments d’informació i de participació de la ciutadania de Valldoreix, de manera individual o mitjançant qualsevol forma d’organització col·lectiva.

Aquest reglament es va treballar en una comissió integrada per ciutadans de Valldoreix, representants polítics de l’EMD i tècnics de l’entitat.

Es va aprovar per unanimitat en el Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix del 24 de maig de 2012.

Podreu trobar el Reglament de Participació Ciutadana al següent enllaç:

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta