Vigents

Vigents

0 1646

Ordenances Fiscals 2017

Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, de data 18 de maig de 2017,  s’ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança núm.9 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i menjador de l’escola bressol de Valldoreix, de l’Ordenança núm.10 Reguladora dels preus públics i de l’Ordenança núm.13 Reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de l’Escola de Música de Valldoreix. Finalitzat el termini d’al·legacions queda aprovat de forma definitiva el Text Refós de les Ordenances Fiscals i de Bon Govern de 2017.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta