Conveni amb Sant Cugat del Vallès

Conveni amb Sant Cugat del Vallès

El finançament de les EMDs

El finançament de les EMD té una diferència bàsica amb la resta dels ajuntaments, en relació a la recaptació dels impostos:

• La recaptació dels impostos principals (IBI, IAE, PIE) no s’executa a nivell d’administració de l’EMD.
• La recaptació l’executa el municipi, Sant Cugat del Vallès.

El conveni regula la transferència de capitals, tant en ingressos com en despeses.

Cadascuna de les EMD’s existents té un conveni propi, específic i amb revisions periòdiques, que regula aquesta peculiaritat.

El finançament de l’EMD Valldoreix

  • Mantenir l’equilibri pressupostari d’aquests pressupostos, per fer viable l’EMD a llarg termini tal i com ens demanen des de l’Estat.
  • Ser rigorosos.
  • Manteniment de la qualitat dels serveis i instal·lacions amb un criteri d’eficiència (energètica, comptable, de Recursos Humans…).
  • Transparència, informació i participació.

El nou conveni

  • Conveni elaborat amb una base tècnica que aporta molta més solidesa de cara a futur.
  • Marc legal i situació anterior condicionant important en la negociació.

Què s’ha negociat en aquesta legislatura?

A nivell d’ingressos:

  • Bestretes
  • Nous ingressos

A nivell de despeses:

  • Participació en les despeses – Actualització de les despeses – Clàusula de protecció/revisió

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta