Indicadors

Indicadors

0 835

Evolució del nombre de dies de pagament a proveïdors de l’EMD Valldoreix

A continuació es mostra el gràfic evolutiu a partir de l’any 2011 fins l’actualitat sobre el periode mitjà de pagament en dies de les factures de l’EMD Valldoreix.

evolucionombrediespagament

 

Evolució del nombre de factures pagades dins i fora del termini legal des de l’EMD de Valldoreix

En el següent gràfic podeu consultar la evolució a partir del 2011 sobre les factures pagades per l’EMD Valldoreix dins i fora de termini legal.

evoluciofacturespagades

ARTICLES SIMILARS

0 1711

0 895

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta