Consell Sectorial de Mobilitat

Consell Sectorial de Mobilitat

0 2308

Consell Sectorial de Mobilitat

El Consell Sectorial de Mobilitat es constitueix el 20 de setembre de 2016 i té per missió principal el seguiment a Valldoreix del Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès, aprovat pel ple de l’Ajuntament de 19 de maig de 2014. La redacció del pla va incorporar l’estudi de mobilitat de Valldoreix, informat pel Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de 4 d’abril de 2013, que és el document de detall de l’anàlisi, diagnosi i propostes d’actuació en el seu àmbit territorial.

Els objectius i funcions del Consell, la composició i el règim de sessions, són els establerts a l’article 18 del Reglament de participació ciutadana.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta