Arbres de Valldoreix

Arbres de Valldoreix

0 1173

Aquest llibre s’edita l’any 2006 fruït del treball de Fèlix Mestres, Josep Ma. Pujols, Francesc Sanjust i Miquel Batet, un grup de veïns de la vila, que de forma voluntaria, i en col·laboració amb Josep Castellví, Jordi Roca i Joan Valls del Club Muntanyenc de Sant Cugat, van elaborar un recull en fitxes didàctiques dels exemplars arboris més valuosos per la seva edat, raresa, bellesa i història.

Cada fitxa inclou el nom comú, la familia, el gènere, l’espècie, l’alçada i perímetre del tronc, la forma, l’edat, l’estat de conservació i la localització.

La guia recull tant arbres ubicats en terrenys privats, dels quals es van encarregar Mestres, Pujols, Sanjust i Batet, com exemplars situats en espais públics, que van ser recopilats per Castellví, Roca i Valls.Este libro se edita en 2006 fruto del trabajo de Félix Mestres, Josep Ma. Colinas, Francisco Sanjust y Miquel Batet, un grupo de vecinos de la villa, que de forma voluntaria, y en colaboración con José Castellví, Jordi Roca y Joan Valls del Club Montañero de Sant Cugat, elaboraron una recopilación en fichas didácticas de los ejemplares arbóreos más valiosos por su edad, rareza, belleza e historia.

Cada ficha incluye el nombre común, la familia, el género, la especie, la altura y perímetro del tronco, la forma, la edad, el estado de conservación y la localización.

La guía recoge tanto árboles ubicados en terrenos privados, los cuales se encargaron Maestros, Colinas, Sanjust y Batet, como ejemplares situados en espacios públicos, que fueron recopilados por Castellví, Roca y Valls.This book was published in 2006, the result of the work of Felix Teachers, Josep Ma. Pujols and Miguel Francisco Sanjust Batet, a group of residents of the town, which is voluntary, and in collaboration with Josep Castellvi, Jordi Roca and Joan Valleys Mountain Club Sant Cugat, elaborated in a collection of educational records Items most valuable tree for its age, rarity, beauty and history.

Each tab includes the common name, family, genus, species, height and circumference of the trunk, shape, age, condition and location.

The guide includes both trees located on private land, which were responsible Teachers, Pujols and Sanjust Batet as copies located in public spaces, which were compiled by Castellvi, Rock and valleys.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta