Declaració institucional del President de l’EMD sobre la Sentència d’enderrocament de les...

Declaració institucional del President de l’EMD sobre la Sentència d’enderrocament de les tres cases

0 1458

Benvolguts i benvolgudes,

La meva responsabilitat com a President de l’EMD ha estat i és vetllar per al bon funcionament d’aquesta institució en tots els seus aspectes. Així doncs, en el moment que va arribar aquesta Sentència m’ha tocat liderar i afrontar tot el que se’n desprenia. I així ho he fet.

Us he d’informar que ja estem arribant al final d’aquest procés i amb una molt bona solució. Però, el procediment judicial encara no s’ha acabat, perquè s’ha presentat un incident d’impossibilitat legal d’execució de la Sentència, per tal de legalitzar part o la totalitat de les obres tal com ha demanat el mateix Tribunal Superior.

Actualment, estic lluitat perquè la repercussió econòmica per part de l’EMD sigui nul·la. I n’estic segur per tal com s’està acabant el procés i per la seguretat que em dóna haver aconseguir obrir la via del procediment d’impossibilitat legal d’execució.

Us he d’informar que actualment ja s’està tramitant la llicència de legalització, que es durà al Tribunal Superior per tal de tancar definitivament l’expedient, i com us he dit lluitant per a que la repercussió econòmica sigui nul·la.

Com a President de l’EMD us he de dir que la meva responsabilitat m’impedeix entrar en la discussió i les barbaritats que es van difonen a tort i a dret, i que amb els dies que vénen no entraré en aquestes discussions. M’he de remetre als fets i així només dir-vos que seguiré lluitant per acabar tot aquest procés i finalment, agrair també a tots els professionals que ens estan ajudant a bon port un expedient tant complicat com aquest.[:es]Queridos y queridas,

Mi responsabilidad como Presidente del EMD ha sido y es velar para el buen funcionamiento de esta institución en todos sus aspectos. Así pues, en el momento que llegó esta Sentencia me ha tocado liderar y afrontar todo el que se desprendía. Y así lo he hecho.

Os tengo que informar que ya estamos llegando al final de este proceso y con una muy buena solución. Pero, el procedimiento judicial todavía no se ha acabado, porque se ha presentado un incidente de imposibilidad legal de ejecución de la Sentencia, para legalizar parte o la totalidad de las obras tal como ha pedido el mismo Tribunal Superior.

Actualmente, estoy luchado porque la repercusión económica por parte de la EMD sea nula. Y estoy seguro comoquiera que se está acabando el proceso y por la seguridad que me da haber conseguir abrir la vía del procedimiento de imposibilidad legal de ejecución.

Os tengo que informar que actualmente ya se está tramitando la licencia de legalización, que se llevará al Tribunal Superior para cerrar definitivamente el expediente, y como os he dicho luchando para que la repercusión económica sea nula.

Como Presidente del EMD os tengo que decir que mi responsabilidad me impide entrar en la discusión y las barbaridades que se van difunden a diestro y siniestro, y que con los días que vienen no entraré en estas discusiones. Me tengo que remitir a los hechos y así sólo deciros que seguiré luchando para acabar todo este proceso y finalmente, agradecer también a todos los profesionales que nos están ayudando a buen puerto un expediente tanto complicado como este.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta