Els treballs d’estesa de capes de rodament d’asfalt als carrers Pamplona, Sant...

Els treballs d’estesa de capes de rodament d’asfalt als carrers Pamplona, Sant Sebastià i Castellot s’inicien el dimarts

0 944

En aquesta fase, com en les anteriors actuacions d’aquest tipus, els treballs consistiran en què els esmentats carrers rebran una capa d’asfalt que estalviarà als veïns les molèsties provocades per la pols, els sotracs i els bassals.

Els treballs consistiran en l’estesa de d’una capa d’asfalt en els citats carrers, que en aquests moments tenen la calçada de terra. A banda d’evitar als veïns els acostumats inconvenients en forma de pols, sotracs i basals, l’EMD també aconseguirà reduir la despesa en manteniment de carrers, atès que la vida útil de la capa de rodament s’estima en més de deu anys. Els càlculs de l’EMD xifren en 3,11€/m2 el cost de manteniment anual dels carrers amb calçada de terra, mentre que el cost de la instal·lació de les capes de rodament és de poc més de 15€/m2. Amb la perspectiva de deu anys de vida útil, la inversió per metre quadrat de capa de rodament quedaria amortitzada en poc més de 5 anys, mentre que la resta d’anys l’EMD s’estalviarà la despesa en el manteniment dels carrers de terra.

Els treballs a realitzar consistiran en la neteja i desbrossa dels carrers esmentats i el rebaix i anivellament del ferm actual per poder adaptar la nova capa de rodament d’asfalt. Durant el procés es farà també la detecció de les tapes dels serveis actuals i es posaran a nivell de la nova cota de paviment. Els treballs serviran igualment per anivellar els carrers, a fi d’orientar els pendents per tal d’evitar l’entrada d’aigües de pluja a les finques.

En última instància es farà el pintat de la senyalització viària horitzontal amb els corresponents passos de vianants, senyals de stop, cediu el pas, línies de separació de carrils i places d’aparcament.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta