Els treballs d’estesa de capes de rodament d’asfalt als carrers Pamplona, Sant...

Els treballs d’estesa de capes de rodament d’asfalt als carrers Pamplona, Sant Sebastià ja están enllestits

0 881

L’actuació en aquests dos carrers ha consistit en l’aplicació en els esmentats carrers d’una capa d’asfalt, que estalvia als veïns les molèsties provocades per la pols, els sotracs i els bassals i el fang quan plou.

Fins el moment tots dos carrers tenien la calçada de terra i amb els treballs duts a terme ara disposen de paviment d’asfalt, que a banda d’evitar als veïns els acostumats inconvenients en forma de pols, sotracs, fang i basals, l’EMD també aconseguirà reduir la despesa en manteniment de carrers, atès que la vida útil de la capa de rodament s’estima en més de deu anys. Els càlculs de l’EMD xifren en 3,11€/m2 el cost de manteniment anual dels carrers amb calçada de terra, mentre que el cost de la instal·lació de les capes de rodament és de poc més de 15€/m2. Amb la perspectiva de deu anys de vida útil, la inversió per metre quadrat de capa de rodament quedaria amortitzada en poc més de 5 anys, mentre que la resta d’anys l’EMD s’estalviarà la despesa en el manteniment dels carrers de terra.

Els treballs realitzats han consistit en la neteja i desbrossa dels carrers esmentats i el rebaix i anivellament del ferm actual per poder adaptar la nova capa de rodament d’asfalt. Durant el procés s’ha fet també la detecció de les tapes dels serveis actuals, que s’han posat a nivell de la nova cota de paviment. Els treballs han servit igualment per anivellar els carrers, a fi d’orientar els pendents per tal d’evitar l’entrada d’aigües de pluja a les finques.

En última instància s’ha procedit al pintat de la senyalització viària horitzontal.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta