Equip de Govern i oposició pacten la millora de la participació ciutadana...

Equip de Govern i oposició pacten la millora de la participació ciutadana a Valldoreix

0 1228

L’acord va arribar quan la Junta de Veïns va aprovar per unanimitat la moció en aquest sentit presentada pels grups de la CUP-PC i ERC-MES, que es van avenir a acceptar dues esmenes per part de l’equip de govern per tal que la moció pogués tirar endavant.

L’entesa comporta que a partir del proper mes de setembre es crearà una comissió de reforma del Reglament de Participació Ciutadana (RCP) i que els treballs haurien d’estar enllestits el proper mes de gener. Entre d’altres coses el nou RCP ha d’incloure quin serà el seu pressupost i que una part del pressupost de l’EMD es pugui decidir a què es destina a partir de participació ciutadana.

La que no va prosperar va ser la moció també de CUP-PC i ERC-MES sobre la cessió del terreny de l’estació a l’Ajuntament de Sant Cugat. Per a l’equip de govern la cessió d’aquest terreny és únicament i exclusivament per a desenvolupar d’habitatge protegit a Valldoreix i l’acord s’emmarca dins de les negociacions per a l’ordenació de les zones verdes de Valldoreix. L’oposició va argumentar que el terreny no és adequat per a fer habitatge, que l’EMD perd capacitat de decisió sobre el seu patrimoni i que cal que l’EMD estigui present als òrgans on es prenen les decisions, en aquest cas Promusa. La resposta de l’equip de govern va ser que el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat és que l’EMD formarà part del consell de Promusa.

El ple va servir igualment per donar compte dels decrets de contractació amb una quantia superior als 6.000€ i de l’estat d’execució del pressupost del 2on trimestre d’enguany.

També en la parcel·la econòmica el vocal d’Economia va informar el plenari i el públic assistent sobre el període mitjà de pagament de factures, que és inferior als 12 dies.

Altres punts de l’ordre del dia van servir per modificar l’ordenança Fiscal núm. 10: General reguladora dels preus públics per a les fotocòpies de la biblioteca i l’aprovació de la taxa pública per a la participació al Trail de Festa Major.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta