Geografia i població

Geografia i població

0 1912

DADES BÀSIQUES DE VALLDOREIX
  • Població: 7.929 hab.
  • Superfície: 9,8 km2
  • Xarxa viària:94,17 km
  • Nombre d’habitatges: 2900
  • Primeres residències: 2214
  • Segones residències: 686
  • Densitat de població: 770 hab./km2
  • Mitjana d’habitants per habitatge: 3,41
  • Zona de parc forestal: 5, 23 km2
  • Zones verdes: 1,3 km2

Gentilici:

Valldoreixenc, valldoreixenca

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta