L’EMD de Valldoreix aprova el pressupost del 2014 amb l’únic vot contrari...

L’EMD de Valldoreix aprova el pressupost del 2014 amb l’únic vot contrari de la CPCV

0 962

L‘EMD de Valldoreix va aprovar inicialment ahir uns comptes que es mantenen iguals als del 2013 i que ascendeixen a 8,6 milions d’euros. El pressupost del proper any està marcat per l’acord amb l’Ajuntament pel nou conveni de finançament.

Els comptes de l’EMD pel 2014 destinen a inversió una xifra propera als 585.000 euros, en front els 980.000€ del 2013. La minva en aquesta partida es deu a la finalització del pagament dels treballs de soterrament de les línies d’alta tensió, una actuació que capitalitzava l’esforç inversor de l’EMD durant l’anterior exercici. Enguany la inversió més quantiosa que realitzarà l’administració valldoreixenca serà la construcció d’una rotonda al Pg. Olabarria en la seva confluència amb l’Av. Bilbao. Altres inversions previstes durant el 2014 són la construcció del parc infantil a la zona del CAP de Valldoreix (30.000€), la instal·lació de noves marquesines d’autobús (40.000€), millores en el clavegueram i millores pedagògiques de l’escola Ferra i Clua (38.720 i 30.000€, respectivament), i renovació d’equips informàtics (13.000€), entre d’altres.

El pressupost 2014 també contempla una partida destinada a imprevistos de 320.000 euros, però que només s’utilitzarà si les previsions d’ingressos anuals de l’EMD es compleixen. En aquest cas l’esforç inversor de l’entitat de Valldoreix passarà del 8% inicial al 12-15%, en funció dels ingressos.

L’empremta de l’acord entre l’EMD i l’Ajuntament, pel nou marc de finançament que es formalitzarà en poques dates, és veu reflectida en la redefinició de la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté propera als 2,3 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament. D’aquesta manera es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni.

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta