L’EMD defensa la qualitat del servei i de les professionals de l’Escola...

L’EMD defensa la qualitat del servei i de les professionals de l’Escola Bressol

0 757

Davant les informacions que des d’algunes formacions polítiques de Valldoreix s’han fet arribar a les llars de Valldoreix a través d’un escrit, l’EMD de Valldoreix declara:

  • L’Escola Bressol de Valldoreix és l’escola infantil del municipi que més hores de servei de parella educativa ofereix als usuaris, amb un horari que va des de les 10:00 i fins les 16:00h.
  • A Valldoreix totes les educadores estan contractades per l’EMD de Valldoreix i no per una empresa subcontractada per gestionar el servei, tal com succeeix en d’altres centres.
  • Les substitucions de les baixes de les educadores es duen a terme a partir del moment en què l’EMD-Valldoreix té la confirmació que la baixa de la persona afectada és o pot ser de llarga durada. En aquest cas l’EMD de Valldoreix disposa d’una borsa d’educadores que cobreixen les baixes, així com una partida al pressupost dedicada únicament a aquest concepte.
  • Les recomanacions de la Generalitat de Catalunya diuen que cal tenir una educadora de reforç per cada 3 aules i a l’Escola Bressol de Valldoreix n’hi ha una per a cada aula.
  • L’Escola Bressol de Valldoreix no ha rebut cap queixa per part de cap pare o mare del centre que hagi posat de manifest cap de les acusacions de què ha estat objecte el centre, per part d’alguns sectors polítics de la vila.

 

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta