L’EMD ha aconseguit endreçar i equilibrar els comptes

L’EMD ha aconseguit endreçar i equilibrar els comptes

0 1128

 

L’EMD ha aconseguit endreçar i equilibrar els comptes. Els dos primers anys han estat molt restrictives des del punt de vista pressupostari, seguint un criteri de contenció i equilibri en la gestió pressupostària. En canvi, els dos darrers anys de la legislatura s’han caracteritzat per importants inversions destinades a millorar el territori de Valldoreix.

Els ingressos ordinaris han superat la despesa ordinària, la qual cosa no era així fins a aquesta legislatura. L’endeutament ha estat inferior al 30%. L’EMD és una administració poc endeutada i ha tingut el ferm compromís de mantenir l’equilibri pressupostari per fer viable l’EMD a llarg termini, tal com reclamava l’Estat.

Cal destacar que s’ha aconseguit disposar d’un termini de pagament mitjà a proveïdors de 12 dies, tot i que la llei indica 30 dies màxim. Aquesta última dada és molt positiva, sobretot perquè anteriorment el termini de pagament se situava en 98 dies aproximadament, tot i que hi havia factures amb un retard de pagament de 200 dies.

Gràfica dies de pagament

Igualment, des de l’EMD s’ha fet un esforç per pagar els nostres proveïdors dins del termini legal establert.

L’any 2011 ens vam trobar amb 593 factures no pagades dins del termini i només 57 dins d’aquest termini, fet que hem pogut capgirar i en el darrer trimestre del 2014, 480 han estat pagades dintre del termini i només 2 no.

nombre de factures pagades

 

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta