• Nom electe: Joaquim Castelló i López
  • Càrrec: Vocal CDC

Protecció del medi ambient i afavorir la sostenibilitat.

Potenciar mesures d’estalvi energètic i consum d’aigua (reducció despesa d’enllumenat públic i de la contaminació lumínica).

Prevenció d’incendis. Protecció civil.

Recuperació de rieres i espais d’interès, camins…

Estudiar normes per afavorir l’ús d’aigües pluvials i grises i el control de regs.

Promoure un tipus de jardineria adaptada al nostre clima.

Endegar el sistema de recollida selectiva domiciliària de residus, sempre que ho avalin el necessari estudi econòmic i funcional que caldrà encarregar a l’efecte. En col•laboració amb l’àrea de serveis urbans.

Oferta cultural per a tothom.

Elaboració d’un Pla de joventut.

Proposta d’equipaments culturals.

Gent gran. Vetllar per oferir el millor equipament en el període de construcció de la plaça de la Vila.

Suport a les activitats de la gent gran.

Millora de la salut i els serveis socials.

Suport al comerç.

Promoció Econòmica a les empreses

 

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta