Ordenança de protecció de l’arbrat de Valldoreix

Ordenança de protecció de l’arbrat de Valldoreix

0 1371

Valldoreix es trova situat a l’extrem nord del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquesta proximitat a un espai natural protegit genera un equilibri entre l’ús residencial i els béns naturals, que cal preservar.

L’objecte d’aquesta ordenança és establir normes de regulació i gestió de l’arbrat de Valldoreix per tal de garantir la seva continuïtat.

ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT DE VALLDOREIX[:es]Valldoreix se encuentra situado en el extremo norte del Parque Natural de la Sierra de Collserola. Esta proximidad a un espacio natural protegido genera un equilibrio entre el uso residencial y los bienes naturales, que hay que preservar.

El objeto de esta ordenanza es establecer normas de regulación y gestión del arbolado de Valldoreix para garantizar su continuidad.

ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DE VALLDOREIX[:en]Valldoreix is located at the northern end of the Serra de Collserola’s Natural Park. This proximity to a protected natural area creates a balance between residential and natural properties to be preserved.

The purpose of this ordinance is to establish standards for traffic management Woodland Valldoreix to ensure continuity.

WOODLAND PROTECTION ORDINANCE OF VALLDOREIX

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta