Projecte ItinerarisProyecto ItinerariosRoutes Project

Projecte ItinerarisProyecto ItinerariosRoutes Project

0 1344

[:ca]L’objectiu del PROJECTE ITINERARIS és dissenyar un itinerari natural que transcorre paral·lel a les rieres de can Llobet i de can Badal, amb la finalitat de fomentar el coneixement del medi natural de la vila, així com la mobilitat a peu i en bicicleta. Aquest projecte es desenvolupa des de l’àrea de Medi Ambient de l’EMD en col·laboració amb el Consell Sectorial de Medi Ambient.

Primer tram

Transcorre paral·lel a la riera de can Llobet i va des del Club Esportiu Valldoreix -on acaba el camí de can Pagan- fins el carrer Brollador (zona escolar i esportiva de Valldoreix). Aquest primer tram ens permet gaudir de la zona de transició entre la trama urbana i el Parc Natural de Collserola, on s’hi troba gran part de la zona agrícola de Valldoreix.

itinerari-natural-1-riera-can-llobet-

Segon tram

Transita paral·lel a la riera de can Badal. S’inicia al carrer Brollador i finalitza a l’encreuament entre la Riera de can Nonell i la de can Badal, a l’alçada del passeig del Bosc. Aquesta segona part de l’itinerari ens permet gaudir d’uns dels alzinars més importants de Valldoreix, així com la zona de vegetació de ribera més desenvolupada i més ben conservada de la vila.

itinerari-natural-2-riera-can-badal-[:es]El objetivo del PROYECTO ITINERARIOS es diseñar un itinerario natural que transcurre paralelo a los arroyos de Can Llobet y de Can Badal, con el fin de fomentar el conocimiento del medio natural de la villa, así como la movilidad a pie y en bicicleta . Este proyecto se desarrolla desde el área de Medio Ambiente de la EMD en colaboración con el Consejo Sectorial de Medio Ambiente.

Primer tramo

Transcurre paralelo a la riera de Can Llobet y desde el Club Deportivo Valldoreix -donde termina el camino de Can Pagan- hasta la calle Manantial (zona escolar y deportiva de Valldoreix). Este primer tramo nos permite disfrutar de la zona de transición entre la trama urbana y el Parque Natural de Collserola, donde se encuentra gran parte de la zona agrícola de Valldoreix.

itinerari-natural-1-riera-can-llobet-

Segundo tramo

Transita paralelo al torrente de Can Badal. Se inicia en la calle Manantial y finaliza en el cruce entre la Riera de Can Nonell y la de Can Badal, a la altura del paseo del Bosque. Esta segunda parte del itinerario nos permite disfrutar de unos de los encinares más importantes de Valldoreix, así como la zona de vegetación de ribera más desarrollada y mejor conservada de la villa.

itinerari-natural-2-riera-can-badal-[:en]The project objective is to design a nature trail itineraries that runs parallel streams Can Llobet and can Badal, in order to promote awareness of the natural environment of the town, as well as walking and cycling mobility . This project is developed in the area of ​​Environment in collaboration with EMD Environment Sector Board.

First tranche

It runs parallel to the stream of Can Llobet and the Club Deportivo Valldoreix where the road ends can Pagan- until Spring Street (school zone and sports Valldoreix). This first section allows you to enjoy the transition zone between the urban and the Collserola Natural Park, where there is much of the agricultural area of ​​Valldoreix.

itinerari-natural-1-riera-can-llobet-

 

Second tranche

He moves parallel to the stream can Badal. Spring Street begins and ends at the junction between Riera Can Nonell and can Badal, the ride height of the forest. This second part of the route we can enjoy some of the most important Valldoreix oak and riparian vegetation zone most developed and best preserved of the town.

 

itinerari-natural-2-riera-can-badal-[:]

ARTICLES SIMILARS

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta