Audiència previa al Ple

Audiència previa al Ple

Audiències públiques prèvies al Ple

Article 22 del Reglament de participació

Amb l’objectiu de donar veu als a ciutadans de Valldoreix, que puguin exposar els seus suggeriments, observacions, preguntes i queixes sobre qualsevol tema d’interès ciutadà, de manera personal a la Junta de Veïns, es convocaran audiències públiques que se celebraran bimensualment amb una durada màxima de cinquanta minuts. Les audiències públiques se celebren abans de cada un dels Plens Ordinaris de la Junta de Veïns.

A fi de possibilitar la participació del major nombre possible de veïns, les audiències constaran d’un torn de preguntes i suggeriments per part del públic, en bloc i amb una única intervenció per a cada persona amb una durada màxima de 5 minuts. Seguidament el moderador donarà la paraula als membres del Consistori perquè responguin o donin les explicacions oportunes. Si hi ha temps, es podrà obrir un segon torn de preguntes per a demanar puntualitzacions, en les mateixes condicions que l’anterior.

El moderador podrà, en tot cas, exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre el posicionament del veí.

AudienciaPublicaFoto

Les Audiències públiques es celebraran el penúltim dijous de cada mes que correspongui, a les 19.00h, a la a la Sala de Sessions de l’EMD.

Pots consultar les actes de les audiències públiques aquí.

ARTICLES SIMILARS

0 1454

0 1264

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta