Processos Selectius

Processos Selectius

0 1043

2017-2018

07-02-2018 Model de sol·licitud i annex explicatiu

09-03-2018 Llista provisional d’admesos i exclosos per la constitució d’una borsa de treball d’educador/a.

2018-03-27 Llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenament tribunal i data exercici teòric-pràctic.

Convocatòria Tècnic/a. adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat

08-02-2018 Anunci convocatòria i bases  per la contractació en interinitat d’un Tècnic adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat.

16-02-2018 DOGC publicació convocatòria i bases per la contractació en interinitat d’un Tècnic adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat.

16-02-2018 Model de sol·licitud i annex explicatiu (Tècnic/a.)

Convocatòria d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera adscrit al lloc de treball d’Administratiu/va d’Atenció Ciutadana i constitució d’una borsa de treball

21-03-2018 Anunci de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció 

03-04-2018 Publicació BOP convocatòria i bases d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

03-04-2018 Publicació DOGC convocatòria i bases d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

04-04-2018 Sol·licitud de participació convocatòria d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

04-04-2018 Nota informativa convocatòria d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

09-04-2018 Publicació BOE convocatòria i bases d’una plaça d’Administratiu /va. Funcionari de carrera

 

 

ARTICLES SIMILARS

0 1530

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta