Processos Selectius

Processos Selectius

0 10395

2017-2018

07-02-2018 Model de sol·licitud i annex explicatiu

09-03-2018 Llista provisional d’admesos i exclosos per la constitució d’una borsa de treball d’educador/a.

2018-03-27 Llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenament tribunal i data exercici teòric-pràctic.

04-05-2018 Publicació acta 05-04-2018 borsa de treball d’educador/a. (assistència aspirants, resultats exercici teòric-pràctic i convocatòria entrevista)

04-05-2018 Publicació acta 11-04-2018 borsa de treball d’educador/a. (resultats finals procés selectiu)

31-05-2018 Resolució al·legació presentada i tancament procés de selecció borsa de treball d’educador/a

Convocatòria Tècnic/a. adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat

08-02-2018 Anunci convocatòria i bases  per la contractació en interinitat d’un Tècnic adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat.

16-02-2018 DOGC publicació convocatòria i bases per la contractació en interinitat d’un Tècnic adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat.

16-02-2018 Model de sol·licitud i annex explicatiu (Tècnic/a.)

04-05-2018 Llista provisional d’admesos i exclosos convocatòria Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat

23-05-2018 Llista definitiva admesos i exclosos, nomenament de tribunal i convocatòria aspirants per l’exercici teòric

2018-05-30 Anunci acta resultats exercici teòric, valoració mèrits, convocatòria entrevista

2018-06-05 Anunci acta realització entrevista, publicació resultats i finalització procés de selecció

Convocatòria d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera adscrit al lloc de treball d’Administratiu/va d’Atenció Ciutadana i constitució d’una borsa de treball

21-03-2018 Anunci de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció 

03-04-2018 Publicació BOP convocatòria i bases d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

03-04-2018 Publicació DOGC convocatòria i bases d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

04-04-2018 Sol·licitud de participació convocatòria d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

04-04-2018 Nota informativa convocatòria d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

09-04-2018 Publicació BOE convocatòria i bases d’una plaça d’Administratiu /va. Funcionari de carrera

07-06-2018 Llista provisional d’admesos i exclosos d’una plaça d’Administratiu/va. Funcionari de carrera

26-06-2018 Llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal seleccionador, convocatòria als aspirants per realitzar les proves de català, exercici teòric i exercici pràctic d’una plaça d’Administratiu /va Funcionari de carrera

02-07-2018 Anunci acta constitució tribunal, resultats català i recordatori prova teòrica i pràctica 

05-07-2018 Anunci acta resultats exercici teòric i pràctic i convocatòria aspirants a la prova de competències professionals

16-07-2018 Anunci resultats prova competències professionals i convocatòria als aspirants a l’entrevista personal

18-07-2018 Anunci contestació aspirant, valoració de mèrits, entrevista i tancament procés de selecció

14-09-2018 Anunci delegació del tribunal per informar a un aspirant

17-09-2018 Anunci acords acta d’informació aspirant i tancament procés de selecció

 

Convocatoria d’una plaça de mestre/a. d’Educació Infantil en règim laboral indefinit adscrit/a. al lloc de treball de mestre/a. coordinador/a.

2018-05-07 Anunci bases i convocatòria Mestre Educació infantil

2018-05-15 BOPB publicació anunci convocatòria i bases Mestre-a Educació Infantil

2018-05-15 DOGC publiació anunci convocatòria i bases Mestre-a Educació Infantil

2018-05-15 Model sol·licitud participació convocatòria Mestre-a Educació Infantil

2018-05-28 Annex explicatiu presentació documentació

2018-06-12 Llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de Mestre-a Educació Infantil

2018-07-04 Anunci llista definitiva admesos i exclosos, tribunal, convocatòria aspirants exercici teòric

2018-07-09 Anunci constitució tribunal, resultats exercici teòric i convocatòria a l’entrevista dels aspirants que han superat la fase d’oposició

2018-07-12 Anunci acta resolució al·legació aspirant, resultats entrevistes i finalització procés de selecció

2018-11-14 Anunci resolució al·legacions presentades i tancament procés de selecció

ARTICLES SIMILARS

0 4052

NO HI HA COMENTARIS

Deixar una resposta